Inwentaryzacja powykonawcza

 

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie. Po ukończeniu inwestycji budowlanej, a przed rozpoczęciem użytkowania, konieczne jest zatem wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W zwiazku z tym budynki oraz urządzenia podziemne - przyłącza i sieci: wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne, szamba, studnie i inne elementy zagospodarowania terenu po ich wybudowaniu są przedmiotem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

 

Wykonana przez geodetę dokumentacja powykonawcza jest konieczna do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

 

 

Go to top

Chmura tagów: geodeta, gorzów, geodeta gorzów, geodezja gorzów, tani geodeta gorzów, dobry geodeta gorzów, usługi geodezyjne gorzów, mapa do celów projektowych, wznowienie granic, tyczenie granic, podział nieruchomości, mapa do celów prawnych, mapa do celów sądowych, mapa do zasiedzenia, tyczenie budynku, tyczenie sieci uzbrojenia terenu, inwentaryzacja powykonawcza, obsługa inwestycji, inne nietypowe pomiary.