Pomiar i obliczenie objętości mas ziemnych

 

Zagadnienie obliczania objętości mas występuje przy wykonywaniu różnego rodzaju prac ziemnych związanych z budową osiedli mieszkaniowych , zakładów przemysłowych, tras komunikacyjnych, tras inżynierskich a także przy określaniu wielkości wydobycia złoża metodami odkrywkowymi, czy też przy inwentaryzacji składowisk materiałów sypkich. Podstawową zasadą obowiązującą przy obliczaniu objętości brył nieregularnych jest ich podział na elementarne bryły geometryczne. Dzielenie na bryły elementarne prowadzi się w celu zwiększenia dokładności wyznaczenia objętości, a szczegółowość tego podziału uzależnia się od stopnia nieregularności powierzchni topograficznej.

Wykonujemy pomiary objętości mas ziemnych: wykopów, nasypów, hałd kruszyw i innych składowanych materiałów sypkich.

graph 2

Go to top

Chmura tagów: geodeta, gorzów, geodeta gorzów, geodezja gorzów, tani geodeta gorzów, dobry geodeta gorzów, usługi geodezyjne gorzów, mapa do celów projektowych, wznowienie granic, tyczenie granic, podział nieruchomości, mapa do celów prawnych, mapa do celów sądowych, mapa do zasiedzenia, tyczenie budynku, tyczenie sieci uzbrojenia terenu, inwentaryzacja powykonawcza, obsługa inwestycji, inne nietypowe pomiary.