Pomiar i obliczenie objętości mas ziemnych

 

Zagadnienie obliczania objętości mas występuje przy wykonywaniu różnego rodzaju prac ziemnych związanych z budową osiedli mieszkaniowych , zakładów przemysłowych, tras komunikacyjnych, tras inżynierskich a także przy określaniu wielkości wydobycia złoża metodami odkrywkowymi, czy też przy inwentaryzacji składowisk materiałów sypkich. Podstawową zasadą obowiązującą przy obliczaniu objętości brył nieregularnych jest ich podział na elementarne bryły geometryczne. Dzielenie na bryły elementarne prowadzi się w celu zwiększenia dokładności wyznaczenia objętości, a szczegółowość tego podziału uzależnia się od stopnia nieregularności powierzchni topograficznej.

Wykonujemy pomiary objętości mas ziemnych: wykopów, nasypów, hałd kruszyw i innych składowanych materiałów sypkich.

graph 2