Tyczenie budynku

Tyczenie budynku to jedna z pierwszych czynności wykonywanych na placu budowy. Zostaje ono udokumentowane przez geodetę uprawnionego na szkicu tyczenia oraz w dzienniku budowy. Jest to bardzo ważny element, rzutujący na dalszy proces inwestycji dlatego podchodzimy zawsze do niego z należytą starannością.

Do wyznaczenia obiektu w terenie niezbędny jest projekt budowlany oraz plan zagospodarowania działki. To na ich podstawie geodeta oblicza dane liczbowe potrzebne do wyniesienia projektu w teren.

architect 254579 1920

W zależności od potrzeb, w teren może zostać wyniesiony:

  • obrys budynku;
  • osie konstrukcyjne.

Obrys budynku zwykle zaznacza się na gruncie za pomocą drewnianych palików. Osie konstrukcyjne wyznacza się natomiast na ławach budowlanych, które zlokalizowane są poza obszarem robót budowlanych, co pozwala na odtwarzanie osi konstrukcyjnych budynku w dowolnym momencie. Nie ma więc potrzeby ponownego wzywania geodety i dodatkowych kosztów.

Wytyczony budynek podlega kontroli usytuowania. Badamy zgodność miar wynikających z projektu budowlanego i planu zagospodarowania z miarami uzyskanymi z pomiaru kontrolnego. W szczególności sprawdzamy czy budynek jest usytuowany w prawidłowy sposób względem granic działki.

Na koniec zakładamy reper roboczy, w odniesieniu do którego wyznaczony będzie poziom posadowienia budynku.

Na życzenie klienta tyczymy również obrys budynku na potrzeby zdjęcia wierzchniej warstwy gruntu, tzw. humusu.

Cena wytyczenia obiektu budowlanego jest uzależniona od szeregu czynników, jak na przykład: wielkość i stopień skomplikowania obiektu podlegającego wytyczeniu (np. ilość osi i punktów głównych), miejsce położenia, stan prawny nieruchomości oraz jej granic, jakość materiałów, wymagana precyzja tyczenia, przeniesienie na ławy budowlane itd.

 

Zlecając nam tyczenie budynku, mają Państwo gwarancje usytuowania budynku zgodnie z projektem i zachowaniem projektowanych wymiarów.

Go to top

Chmura tagów: geodeta, gorzów, geodeta gorzów, geodezja gorzów, tani geodeta gorzów, dobry geodeta gorzów, usługi geodezyjne gorzów, mapa do celów projektowych, wznowienie granic, tyczenie granic, podział nieruchomości, mapa do celów prawnych, mapa do celów sądowych, mapa do zasiedzenia, tyczenie budynku, tyczenie sieci uzbrojenia terenu, inwentaryzacja powykonawcza, obsługa inwestycji, inne nietypowe pomiary.